เกี่ยวกับโปรเนอร์ส บริการของเรา ถาม-ตอบ เว็บบอร์ด พูดคุย แชร์ประสบการณ์ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ตัวอย่างพยาบาลของโปรเนอร์ส ติดต่อโปรเนอร์ส ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง ผังเว็บไซต์

เว็บบอร์ด

ตั้งกระทู้ใหม่
เว็บบอร์ด /
Chapter2: Patient and Family Response to the CCN
โดยคุณ : Sam

Chapter 2 Patient and Family Response to CCN
1.
Regarding the critical care environment, the nurse understands that noise:


A can be eliminated with acoustic ceiling tiles.
B can be minimized by shutting off alarms.
C is something the nurse just has to deal with.
D often exceeds recommended levels.

2.
Which intervention is most helpful in preventing sensory overload in critically ill patients?


A Encourage family members to assist in the reorientation of the patient.
B Increase the amount of noise from equipment in the patient's room.
C Move the patient to a semi-private room with another confused patient.
D Place the patient nearer to the nurses' station for observation.

3.
Which intervention is important in meeting the needs of family members of critically ill patients?


A Allow a minister to meet with the family only in the waiting room.
B Allow the family to visit the patient in large groups whenever they wish.
C Encourage family members to participate in small activities of patient care, such as range of motion exercises.
D Tell the family that “everything will be okay. The patient has the best team in the hospital.”

4.
As part of the nursing assessment, the nurse asks the family spokesperson, “Since you have such a large family, can you tell me how well everyone gets along?” This question is part of which assessment?

A Cultural assessment
B Developmental assessment
C Functional assessment
D Structural assessment

5.
The nurse is meeting with family members of a critically ill patient. Which statement best addresses the psychological needs of the family members?

A “I’m adjusting the alarms on the monitor to reduce the noise level in the room.”
B “It would help the patient if you can spend the night in the waiting room.”
C “The team has just made rounds on the patient. We are going to begin weaning the patient from the ventilator today since the patient’s oxygen is improving.”
D “There are coffee and cookies in the waiting room. Why don’t you take a short break?"

6.
The nurse is on a committee related to family visitation in the critical care unit and discusses evidence to help in the planning. Which statement reflects evidence?

A Allowing children to visit is stressful for the patient and the child.
B Family presence during procedures promotes adaptation.
C Restricted visitation prevents family exhaustion.
D Visitation shapes the critical care experience for the family but not the nurse.


7.
Which are strategies for improving collaboration in a critical care setting? (Select all that apply.)

A Interdisciplinary rounds
B Joint continuing educational programs
C Morning briefings
D Excluding family members from rounds

8.
Patients recall many stressors from the critical care experience, including which of the following? (Select all that apply.)

A Difficult communication
B Discomfort
C Feelings of dread
D Sleeping too much
E Thoughts of dying

9.
Pleasant sensory stimuli in the critical care unit can be promoted by which interventions? (Select all that apply.)

A Conversing with another nurse about another patient’s condition
B Discussing other patients’ conditions within hearing range.
C Moving the patient’s bed to facilitate looking out the window.
D Providing a clock, calendar, and family pictures in the room.
E Asking “Do you know what day it is?”

10.
The nurse is participating on a committee to re-model the critical care unit and recommends which features to enhance care delivery and the patient-family experience? (Select all that apply.)

A Headwall systems that look like regular furniture
B Designated space for staff, administration, and education
C Rooms at least 100 sq. ft. in area
D Space for the family within the patient room


วันที่ : 16 ก.พ. 59 02:35
IP : 108.43.150.4
1
1
*คำเตือน! นี่เป็นเว็บบอร์ดสำหรับผู้ที่สนใจประกอบอาชีพพยาบาลในต่างประเทศเท่านั้น
ห้ามโพสต์โฆษณาขายสินค้าหรือบริการทุกชนิด หรือ อื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบถามข้อมูล
การพูดคุย แสดงความเห็นในเรื่องการประกอบอาชีพพยาบาลในต่างประเทศ
ระบบมีการบันทึกเวลาและ IP Address ของท่านไว้สำหรับตรวจสอบ กรณีมีผู้ละเมิด
ร่วมแสดงความเห็น:
ชื่อ : *
อีเมล์ : *
ข้อความ : *
  rEWfPF
กรอกรหัส :*
 
มีคนออนไลน์อยู่ 8