เกี่ยวกับโปรเนอร์ส บริการของเรา ถาม-ตอบ เว็บบอร์ด พูดคุย แชร์ประสบการณ์ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ตัวอย่างพยาบาลของโปรเนอร์ส ติดต่อโปรเนอร์ส ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง ผังเว็บไซต์

เว็บบอร์ด

ตั้งกระทู้ใหม่
เว็บบอร์ด /
Overview Critical Care Nursing
โดยคุณ : sam
Hi all,
I just finished taking the critical care nursing class. I think I should share some of the exams. There will be 21 chapters. I will post each chapter for you to practice to be familiar with the NCLEX exam. I hope this approach would help you guys to improve your skills how to take the test.

Chapter I : Overview of Critical Care Nursing

1.The charge nurse is making assignments for the critical care unit and assigns the experienced nurse to care for two complex patients. The novice nurse is assigned to care for the less complex patient. The charge nurse is basing assignments on which model of practice?

A Institute for Healthcare Improvement
B Quality and Safety Education for Nurses
C Synergy model
D Universal care


2.The American Association of Critical-Care Nurses (AACN) publishes a variety of journals, including which of the following?

A American Journal of Critical Care
B Critical Care Medicine
C Critical Care Nursing Quarterly
D Dimensions of Critical Care Nursing

3.The nurse is caring for a patient from Mexico who became ill while vacationing in the United States. The patient’s prognosis is grim. The nurse obtains information from the family regarding their cultural preferences. Which desired competency of nurses caring for critically ill patients does this exemplify?

A Advocacy and moral agency
B Holistic practice
C Palliative care
D Response to diversity

4.The nurse is interested in pursuing critical care nursing practice as a career and understands that:

A collaborative practice interferes with effective patient care.
B critical care nurses coordinate care for critically ill patients in a variety of settings.
C critical care nursing is defined as care rendered in an intensive care unit.
D technological advances have had little effect on ethical dilemmas.

5.The critical care nurse has agreed to serve as a preceptor for undergraduate nursing students who are scheduled for observation in the critical care unit. This activity represents what standard of professional performance?

A Contributes to the professional development of others
B Provides leadership in the practice setting
C Uses clinical inquiry in practice
D Uses skilled communication to collaborate with others

6.
The most important reason for the nurse to develop effective communication skills is to:

A collaborate with team members during interdisciplinary rounds.
B develop skills in patient/family education.
C ensure that the hospital is meeting Joint Commission requirements.
D promote patient safety and reduce errors.

7.Handoff communication is essential in reducing errors. The nurse understands that a barrier to handoff communication includes which of the following?

A Bedside shift report between nurses
B Crew resource management training
C Forms and checklists to convey information during rounds
D Noise during transfer report of a patient

8.
Collaboration can be promoted in the critical care unit by:

A implementing weekly inservices presented by the intensivist.
B instituting multiprofessional bedside rounds at least daily.
C inviting team members to after-work social events.
D mandating attendance at multiprofessional meetings.

9.
The nurse understands that a healthy work environment includes which of the following? (Select all that apply.)

A Acknowledgment of contributions of family members
B Appropriate staffing
C Effective decision making
D Meaningful recognition
E Respect for one another

10.
Order the levels of evidence by rank, from highest to lowest. (Select all that apply.)

1Expert opinion

2Meta-analysis of multiple studies with consistent results

3Professional organizational standards based on evidence

4Qualitative, descriptive, or correlational studies

5Well-designed controlled studies with consistent results

วันที่ : 13 ก.พ. 59 12:40
IP : 108.43.150.4
1
1
*คำเตือน! นี่เป็นเว็บบอร์ดสำหรับผู้ที่สนใจประกอบอาชีพพยาบาลในต่างประเทศเท่านั้น
ห้ามโพสต์โฆษณาขายสินค้าหรือบริการทุกชนิด หรือ อื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบถามข้อมูล
การพูดคุย แสดงความเห็นในเรื่องการประกอบอาชีพพยาบาลในต่างประเทศ
ระบบมีการบันทึกเวลาและ IP Address ของท่านไว้สำหรับตรวจสอบ กรณีมีผู้ละเมิด
ร่วมแสดงความเห็น:
ชื่อ : *
อีเมล์ : *
ข้อความ : *
  aKUxIX
กรอกรหัส :*
 
มีคนออนไลน์อยู่ 5