เกี่ยวกับโปรเนอร์ส บริการของเรา ถาม-ตอบ เว็บบอร์ด พูดคุย แชร์ประสบการณ์ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ตัวอย่างพยาบาลของโปรเนอร์ส ติดต่อโปรเนอร์ส ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง ผังเว็บไซต์

เว็บบอร์ด

ตั้งกระทู้ใหม่
เว็บบอร์ด /
Hi! Pronurse students
โดยคุณ : Andy
Hi! everybody,
How are you guys doing? I am Andy. I would love to share my
working experiences in a hopital and I hope that it is encouraging.

I have been working in Whittier Hosp. for six months. I was so busy last months that I could not posted anything here. I am addited to working.Normally. as a fulltime employee ,i suppost to work only three days a week anyhow, I work four to five a week to make end meet and get more income. For american, working more than 40 hours is considered a hard working. They don't want to do that. For me I don't mind, I come here to werk and get money, right?

I would like to say that I feel comfortable with my job and my co- workers and you gonna feel like this afrter working for a while. Not only in my unit but the whole hospital as well. Why the whole hospital, I will give you some examples. working here you have a good chance to interact with other hosptial staffs such as Lab. technicain when you go get bloods for your patient, Radiology staffs when you take a patient to get some procedures or others unit staffs when you send pt. to them.

Actually, many of staffs are so helpful, welcoming and definitely cute. you can imagine that being surrounded with cute, nice and good looking co- workers is something wonderful. i quite sure that when you come and start working in a hospital in L.A. you gonna have fun and good time.
I know that you guys are working hard and being stressful. I used to be in that situations before. Please, "hang in there" I hope that sooner or later I am going to see or welcome you guys here.
If anyone have a question about a perspective of working in my hospital ans I hope it is useful for you who is willing to work here pleas feel free to ask me by posting here, I am about to answer as soon as possible.

Last but not lease. I want to say that you guys have to be eqiped with strongly command English before you start working here.
To do that please start getting used to English in daily basis sush as attending classes, I recommend IELTS and in the mean reading english materials, watching English television programmes.

I had embarassing experiences about language barrier before, it must be great if you be prepared well. So do I, I never stop learning. Evennow, I have attended a private class to get better speaking skills. Learning is on-going process. You never stop leaning. Working and living in the US is something new and exciting. Hopefully, you have fun.
Andy
วันที่ : 6 ส.ค. 50 01:47
IP : 69.235.34.161
1
ความเห็นที่ 1 วันที่ : 6 ส.ค. 50 19:28 IP : 58.147.82.3
โดยคุณ : amie
wow look you have a good job and good time there. I like to work at the state such as you but I hard for me to improve my English.

bye God be with u
ความเห็นที่ 2 วันที่ : 7 ส.ค. 50 05:16 IP : 71.103.53.120
โดยคุณ : upsorn
การเตรียมตัวไปเป็นพยาบาลในอเมริกาเริ่มต้นอย่างไรบ้างคะ ขอบคุณค่ะ
ความเห็นที่ 3 วันที่ : 7 ส.ค. 50 05:20 IP : 71.103.53.120
โดยคุณ : upsorn
อยากได้ e-mail ของคุณ sukon philuk,anusorn,varaporn ได้หรือไม่ค่ะ อยากสอบถามเป็นการส่วนตัว ถ้าได้เบอร์โทรศัพท์ด้วยก็จะขอบคุณมากๆนะคะ จากเมือง whittier ca ค่ะ ...ดาว..
ความเห็นที่ 4 วันที่ : 7 ส.ค. 50 18:44 IP : 125.24.154.51
โดยคุณ : Ja
Hi! Andy,

I would love to read your experience. It's really fun and useful. Wow! you go to work 5 days a week and those American call that's a kind of hard work. I think American nurses couldn't imagine how Thai nurses survive with 5-7 shifts a week and sometimes we work 16 hours in 2 days continuously.

Thank you for encouraging us. Your experience inspires everyone here.

Good luck

Ja
ความเห็นที่ 5 วันที่ : 7 ส.ค. 50 21:49 IP : 71.31.251.108
โดยคุณ : Nun Thailand
Hi Andy,
May I ask ? How much you get pay/hr? Do you need to pay for agency service or you get all payment and bonus and how about tax,it is expensive?
Thank you.

ความเห็นที่ 6 วันที่ : 8 ส.ค. 50 14:21 IP : 69.235.34.161
โดยคุณ : Andy
Hi!
I am glad to here that this topic is interesting to you guys. My purpose of doing this is to encourage Thai in particular nurses to work here.
I see people aroud here they are so happy and have a better live. I keep thinking that why they work less but get more. I strongly believe that Thai people can do that and do it better.
The only thing that I can do now is sharing something inspiring.

Anyhow, the time is 15 minutes in the morning I have got to run because I am going to leave home at 5.00 to get to hospital by 6.00. I am about to answer the questions later.
Have a good one.
Andy
ความเห็นที่ 7 วันที่ : 8 ส.ค. 50 14:21 IP : 69.235.34.161
โดยคุณ : Andy
Hi!
I am glad to here that this topic is interesting to you guys. My purpose of doing this is to encourage Thai in particular nurses to work here.
I see people aroud here they are so happy and have a better live. I keep thinking that why they work less but get more. I strongly believe that Thai people can do that and do it better.
The only thing that I can do now is sharing something inspiring.

Anyhow, the time is 15 minutes in the morning I have got to run because I am going to leave home at 5.00 to get to hospital by 6.00. I am about to answer the questions later.
Have a good one.
Andy
ความเห็นที่ 8 วันที่ : 8 ส.ค. 50 22:46 IP : 69.40.104.190
โดยคุณ : nun
good morning andy.wish u have a great day.
ความเห็นที่ 9 วันที่ : 13 ส.ค. 50 15:57 IP : 69.235.10.34
โดยคุณ : Andy
This is a personal E-mail. However, I hope that somebody can get and idea or something useful fomr this.


Hi! P' mam
I am glad to here that you are serious with passing
English.
I recommend attending class at IDP. In particular,
David's writing class.

I quite sure that you or our Thai nurse can get 6 or 7
in listening and reading by self-studying from books
and CDS. I recommennd several Cambridg books.

Anyhow, to get band 6 in writing from IDP IELTS test, you need
practicing and reaching certain standards. Attending
classes is a faster and wiser than practicing without
a professional guide. As a wise man says Practices make perfect.

The hardest and most challenging part is speaking. You
have to expose to native speaker as mush as you can to
feel free to speak and get rid of nervousness. The
bottom line is you must answer the speaking test
questions with specific dialogues. If we were native
speaker, this was not a big deal. Unfortunately we are
Thai, we always have a hard time with that.

I have learnt from many test-taker who got band seven
in speaking. They just remember the answer for every
question. They just make up story that relevant to the
questions. Ridiculously, an examiner doesn't really
want to know your personal life. They don't know that
you are lying. Even they know, They don't mind. They
are not juries in a courts. They just need the answer
for the question. that's it.

Fortunately, there is anothe option I think thai
nurses can get benefit from that. As a proverb says
"When the God close the door, he open a window". You
should try to get tourist Visa and come to take the
test at Texus. I can say that the test site
administor'try to help you in speajking test. However,
you must reach some standards May be band 6 in other
part and they gonna help you in speaking test. I think
this is a wonderful test site.

After passing the test you can go back to Thailand and
file a greencard from there or stay here if EB3
available. Whatever.

I strongly believe that you gonna pass it and you are
about to join us and have fun in the US. Nowadays,
nurses who pass the test they enjoy their life in
their own life style and personal preference.

Somtimes, I wake up in the morning, it is hard to
believe that I live, work and spend my time doing many
thing in the US It is not only dream that disappear
everytime when I wake up anymore. I could not be
happier.

OK, now it is almost one o'clock in the morning. I
have no idea that am I gonna work or not. I have
nothing to do so I devote myself to hospital and let
them feel free to call me to work any time that they
want.

You know me ! P' mam. I love working. I just feel tired
sometimes but It worth doing that. Working as a nurse
in the US you are not going to be millionare. Anyway,
I can do what ever I want such as going out with my
friends, going shopping, working out at a beutiful
gym,dining at fancy restuarant and I have a blast.

It mus be great if other Thai nurses and you can come
here as soon as possible. I am looking forward to
greeting you at the airport.

bye for now
Andy
ความเห็นที่ 10 วันที่ : 13 ส.ค. 50 15:58 IP : 69.235.10.34
โดยคุณ : Andy
This is a personal E-mail. However, I hope that somebody can get and idea or something useful fomr this.


Hi! P' mam
I am glad to here that you are serious with passing
English.
I recommend attending class at IDP. In particular,
David's writing class.

I quite sure that you or our Thai nurse can get 6 or 7
in listening and reading by self-studying from books
and CDS. I recommennd several Cambridg books.

Anyhow, to get band 6 in writing from IDP IELTS test, you need
practicing and reaching certain standards. Attending
classes is a faster and wiser than practicing without
a professional guide. As a wise man says Practices make perfect.

The hardest and most challenging part is speaking. You
have to expose to native speaker as mush as you can to
feel free to speak and get rid of nervousness. The
bottom line is you must answer the speaking test
questions with specific dialogues. If we were native
speaker, this was not a big deal. Unfortunately we are
Thai, we always have a hard time with that.

I have learnt from many test-taker who got band seven
in speaking. They just remember the answer for every
question. They just make up story that relevant to the
questions. Ridiculously, an examiner doesn't really
want to know your personal life. They don't know that
you are lying. Even they know, They don't mind. They
are not juries in a courts. They just need the answer
for the question. that's it.

Fortunately, there is anothe option I think thai
nurses can get benefit from that. As a proverb says
"When the God close the door, he open a window". You
should try to get tourist Visa and come to take the
test at Texus. I can say that the test site
administor'try to help you in speajking test. However,
you must reach some standards May be band 6 in other
part and they gonna help you in speaking test. I think
this is a wonderful test site.

After passing the test you can go back to Thailand and
file a greencard from there or stay here if EB3
available. Whatever.

I strongly believe that you gonna pass it and you are
about to join us and have fun in the US. Nowadays,
nurses who pass the test they enjoy their life in
their own life style and personal preference.

Somtimes, I wake up in the morning, it is hard to
believe that I live, work and spend my time doing many
thing in the US It is not only dream that disappear
everytime when I wake up anymore. I could not be
happier.

OK, now it is almost one o'clock in the morning. I
have no idea that am I gonna work or not. I have
nothing to do so I devote myself to hospital and let
them feel free to call me to work any time that they
want.

You know me ! P' mam. I love working. I just feel tired
sometimes but It worth doing that. Working as a nurse
in the US you are not going to be millionare. Anyway,
ความเห็นที่ 11 วันที่ : 13 ส.ค. 50 21:17 IP : 125.25.92.169
โดยคุณ : Neang
Hi Andy,

Every single word of you encourages me to pursue my dream. When i read your messages, I feel that working in USA is full filled with happy and it increases the quality of my life. I hope I will have a great chance like you too. But when will that be?

Thank you,
Neang
ความเห็นที่ 12 วันที่ : 17 ส.ค. 50 07:24 IP : 58.9.171.15
โดยคุณ : Aj.Wandee
I just received e mail from Jonathan,
Congratulation!!! on your GREEN CARD.
Let's cerebrate at ProNurse soon.
ความเห็นที่ 13 วันที่ : 16 ก.ย. 50 15:56 IP : 58.8.172.198
โดยคุณ : sao
I love your Idea and so thankful for your kindness for spent your time to write some experiant to the others....when I feel give up ...headache...or borring...I read your letter that make me smile and fight again
cheer up our...who run after you...closely please
ความเห็นที่ 14 วันที่ : 12 ม.ค. 61 09:26 IP : 31.6.50.96
โดยคุณ : king
cc0112

moncler outlet online


adidas yeezy


canada goose coats


air jordan shoes


coach outlet online


louis vuitton factory outlet


coach factory outlet online


pandora charms outlet


north face outlet


supreme shirts


nike outlet online


cheap jordans for sale


air max


canada goose outlet


adidas yeezy shoes


yeezy shoes


moncler jacket


ralph lauren


kate spade outlet online


uggs outlet


coach factory outlet online


michael kors


ugg boots


canada goose outlet


michael kors


cheap uggs


louis vuitton outlet


air jordan retro


canada goose jacket


north face jackets


pandora jewelry store


supreme uk


ugg boots outlet


polo ralph lauren outlet online


ugg outlet store


cheap jordan shoes


cheap jordan shoes


yeezy shoes


pandora charms sale clearance


cheap oakley sunglasses


canada goose sale


uggs


michael kors handbags outlet


michael kors outlet canada


coach factory outlet online


cheap ugg boots


longchamp bags


kate spade outlet online


pandora sale clearance


mulberry


longchamp sale


polo ralph lauren


canada goose jackets


canada goose coats


north face jackets


longchamp outlet store


nfl jerseys


yeezy boost 350


michael kors outlet store


louis vuitton outlet online


christian louboutin shoes


canada goose outlet


cheap oakley sunglasses


canada goose


ugg outlet store


pandora uk


cheap jordan shoes


ugg outlet online


cheap ray ban sunglasses


canada goose jackets


birkin handbags


valentino outlet


ugg outlet store


pandora outlet


polo ralph lauren outlet


mlb jerseys cheap


canada goose jackets


canada goose jackets


coach outlet online


pandora charms


nmd adidas


canada goose coats


ray ban sunglasses outlet


canada goose


canada goose outlet


uggs outlet


uggs outlet


coach outlet store


michael kors bags


oakley sunglasses outlet


uggs outlet


canada goose jackets


canada goose coats


michael kors handbags


michael kors outlet store


coach factory outlet


adidas nmd r1


coach factory outlet online


nike air max 2018


coach outlet store


adidas superstar shoes


nike shoes


coach outlet online


fred perry polo shirts


michael kors outlet store


canada goose outlet store


adidas nmd runner


ugg boots outlet


salvatore ferragamo outlet


ugg boots sale


birkenstock outlet


coach outlet online


ugg canada


uggs clearance


canada goose jackets


nike air max 97


ugg boots


canada goose


canada goose jackets


canada goose jackets


canada goose jackets


ugg canada


coach outlet online


coach outlet online


christian louboutin shoes


coach outlet store online


coach outlet online


ugg outlet


fitflops sale


pandora outlet


canada goose parka


coach factorty outlet online


kate spade handbags


moncler coats


adidas


adidas shoes


canada goose jackets uk


fred perry shirts


pandora charms sale clearance


moncler sale


ferragamo outlet


canada goose


nike sneakers


pandora uk


moncler sale


longchamps


ralph lauren


ugg boots outlet


ralph lauren outlet


adidas yeezy


ugg boots


canada goose jackets


ugg outlet store


louis vuitton handbags


moncler jackets


jordans


cheap air jordans


mbt


ugg outlet


mlb jerseys


coach outlet


ugg outlet


ugg outlet online


canada goose outlet


adidas outlet online


michael kors outlet online


canada goose sale


burberry handbags


birkenstock shoes


pandora charms outlet


nfl jerseys


uggs outlet


ralph lauren outlet online


bottes ugg


ralph lauren outlet online


nike sneakers


louboutin shoes


ugg outlet online


ugg


adidas ultra boost


tory burch outlet online


coach outlet online


yeezy boost 350


polo outlet online


fitflops sale clearance


gucci outlet online


pandora jewelry


adidas nmd r1


cheap jordan shoes


louboutin outlet


timberland outlet


coach outlet canada


coach outlet online


north face outlet


cheap jordan shoes


coach factory outlet online


kate spade handbags


burberry handbags


polo ralph lauren outlet


ugg boots


coach outlet online


moncler uk


ugg boots


uggs outlet


cheap ray ban sunglasses


retro 11


nike outlet


coach factory outlet online


ralph lauren


cheap ugg boots


nike zoom


moncler uk


adidas superstars


michael kors outlet store


louis vuitton factory outlet


coach factory outlet online


longchamp bags


air jordans


michael kors outlet online


discount ray ban sunglasses


philipp plein


coach outlet online


red bottom


oakley sunglasses outlet


polo ralph lauren outlet online


michael kors outlet online


nfl jerseys


uggs outlet


kate spade handbags


adidas outlet store


ray ban sunglasses sale


ralph lauren outlet online


michael kors


moncler pas cher


ugg boots


caterpillar boots


adidas nmd runner


oakley sunglasses outlet


nike outlet online


uggs outlet


kate spade outlet online


ray ban sunglasses discount


michael kors outlet store


adidas outlet store


pandora charms outlet


coach outlet online


canada goose sale


philipp plein outlet


polo ralph lauren outlet online


burberry outlet online


michael kors outlet online


michael kors outlet online


the north face outlet


canada goose jackets


supreme clothing


polo ralph lauren outlet


michael kors outlet clearance


uggs outlet


louis vuitton outlet store


michael kors outlet online


uggs outlet


ralph lauren sale


discount oakley sunglasses


ralph lauren outlet online


timberland boots


yeezy shoes


pandora charms


yeezy boost


ralph lauren uk


pandora charms


ugg sale


nike shoes


polo ralph lauren outlet


michael kors outlet clearance


canada goose coats


coach outlet online


michael kors outlet store


adidas yeezy boost 350


coach purses


kate spade outlet


pandora jewelry


michael kors outlet clearance


hermes bags


burberry handbags


coach outlet store


moncler coats


canada goose jackets


oakley sunglasses outlet


coach factory outlet online


ralph lauren uk


christian louboutin shoes


nike outlet store


michael kors bags


moncler outlet online


coach factory outlet


valentino


adidas yeezy boost


salvatore ferragamo shoes


michael kors outlet store


coach outlet store online


mbt shoes sale


cheap nfl jerseys wholesale


ray ban sunglasses outlet


kate spade outlet


cheap ugg boots


canada goose outlet online


michael kors outlet clearance


canada goose jackets


moncler coats


coach factory outlet


ray ban sunglasses discount


mulberry outlet uk


ralph lauren outlet online


fitflop shoes


hermes outlet


cheap oakley sunglasses


nike air max 2018


cheap ugg boots


louboutin outlet


coach outlet online


canada goose jackets


pandora jewelry outlet


canada goose jackets


pandora charms sale


fitflops sale


gucci outlet


mulberry uk


ugg boots


polo ralph lauren outlet


ugg boots


michael kors


cheap jordans


coach outlet store online


ralph lauren sale


coach factory outlet online


air max shoes


mulberry handbags


michael kors outlet online


polo ralph lauren outlet online


longchamp outlet


louis vuitton outlet online


adidas store


adidas nmd r1


coach outlet online


air max


harden vol 1


polo ralph lauren outlet


kate spade handbags


coach factory outlet


timberland outlet store


pandora charms sale clearance


coach outlet canada


michael kors outlet canada


ralph lauren outlet online


ralph lauren


timberland outlet


oakley sunglasses for women


ugg outlet


ugg boots women


pandora jewelry outlet


adidas outlet


moncler


cheap air jordans


polo ralph lauren outlet


canada goose jackets


michael kors outlet online


ralph lauren outlet online


ugg boots


fitflop sandals


hermens


michael kors outlet store


coach factory outlet online


ralph lauren outlet online


the north face outlet


canada goose jackets


ray ban glasses


north face sale


cheap air jordans


cheap nike shoes


coach outlet online


adidas yeezy boost


pandora charms sale clearance


mbt


hermes handbags


ray bans


yeezy boost 350


coach outlet online


uggs outlet


louis vuitton factory outlet


fitflop sandals


coach factory outlet online


pandora charms outlet


pandora jewelry


pandora jewelry


uggs on sale


supreme shirts


coach outlet online


canada goose jackets


ugg boots


polo ralph lauren


michael kors outlet


ugg boots


tory burch shoes


ugg outlet


jordan shoes for sale


cheap jordans free shipping


pandora charms sale


hermes bag


michael kors outlet online


ugg boots


canada goose sale


burberry outlet online


nike outlet store online


canada goose outlet online


coach outlet store online clearance


coach outlet online


adidas yeezy boost


uggs on sale


adidas campus shoes


moncler outlet online


the north face jackets


moncler jackets


canada goose jackets


burberry outlet


coach handbags outlet


canada goose coats


columbia sportswear outlet


red bottom heels


coach outlet online


moncler jackets


ralph lauren uk


uggs outlet


coach outlet online


coach factory outlet


burberry outlet online


adidas sneakers


kate spade outlet online


polo ralph lauren outlet online


moncler outlet online


nike outlet store


adidas nmd r1


ferragamo shoes


ralph lauren uk


adidas outlet online


cheap nfl jerseys wholesale


yeezy boost 350


hermes bags


michael kors outlet clearance


cheap oakley sunglasses


uggs outlet


nike air max 97


coach factorty outlet online


canada goose outlet


michael kors


christian louboutin sale


canada goose sale


uggs clearance


the north face outlet


red bottoms


ray ban sunglasses discount


cc0112

1
*คำเตือน! นี่เป็นเว็บบอร์ดสำหรับผู้ที่สนใจประกอบอาชีพพยาบาลในต่างประเทศเท่านั้น
ห้ามโพสต์โฆษณาขายสินค้าหรือบริการทุกชนิด หรือ อื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบถามข้อมูล
การพูดคุย แสดงความเห็นในเรื่องการประกอบอาชีพพยาบาลในต่างประเทศ
ระบบมีการบันทึกเวลาและ IP Address ของท่านไว้สำหรับตรวจสอบ กรณีมีผู้ละเมิด
ร่วมแสดงความเห็น:
ชื่อ : *
อีเมล์ : *
ข้อความ : *
  bUCwZN
กรอกรหัส :*
 
มีคนออนไลน์อยู่ 14