เกี่ยวกับโปรเนอร์ส บริการของเรา ถาม-ตอบ เว็บบอร์ด พูดคุย แชร์ประสบการณ์ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ตัวอย่างพยาบาลของโปรเนอร์ส ติดต่อโปรเนอร์ส ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง ผังเว็บไซต์

บริการของโปรเนอร์ส

NCLEX /CGFNS/Review+TRAINER

สมัครติวทบทวนเนื้อหาและข้อสอบได้ทุกวันตลอดปี อบรมโดย RN จบจาก USA

วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.30-16.30 น.ลงทะเบียน เป็นสมาชิก 1 ปี ราคา 26,000 บาท

แบ่งจ่าย 2 งวด งวดละ 13,000 บาท จะได้รับการอบรม ทบทวนวิชาการพยาบาลทุกสาขา
กฏหมาย วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวอเมริกา
ติวสอบตาม NCLEX TEST PLAN
เทคนิคการทำข้อสอบ NCLEX CGFNS และ CRNENCLEX TRAINER COURSE
ตลุยข้อสอบ NCLEX แนวใหม่เพื่อเพิ่มความมั่นใจก่อนเดินทางไปสอบ แต่ผู้เรียนจะต้องทบทวนเนื้อหาในการพยาบาลทุกสาขามาก่อนเรียนเพื่อสร้างความ มั่นใจก่อนเข้าอบรม
เน้นแนวข้อสอบ NCLEX ที่ออกบ่อย วิธีคิดและวิเคราะห์ข้อสอบ
ฝึกทำข้อสอบ NCLEX โดย RN ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาการพยาบาล- สำหรับพยาบาลที่ต้องการสอบ NCLEX เลือกเรียนได้ตลอดปี
NCLEX-RN/CGFNS REVIEW และ NCLEX TRAINER COURSE
- ตัวอย่างพยาบาลที่สอบ NCLEX ได้ และได้ทำงานที่ USA คลิกที่นี่
- ต้องการสอบถาม พูดคุบเรื่องสอบ NCLEX คลิกที่นี่
มีคนออนไลน์อยู่