เกี่ยวกับโปรเนอร์ส บริการของเรา ถาม-ตอบ เว็บบอร์ด พูดคุย แชร์ประสบการณ์ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ตัวอย่างพยาบาลของโปรเนอร์ส ติดต่อโปรเนอร์ส ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง ผังเว็บไซต์

เกี่ยวกับโปรเนอร์ส

เราคือใคร เราคือพยาบาลวิชาชีพที่สำเร็จการศึกษาและทำงาน ในโรงพยาบาลที่สหรัฐอเมริกา มีความมุ่งมั่นและจริงใจในการ ช่วยเหลืออำนวยความสะดวก เพื่อพยาบาลที่มุ่งหวังไปทำงาน ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกา

คณาจารย์ PRONURSE ทุกคนสำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญา ตรี,โท,เอก จากสหรัฐอเมริกามีประสบการณ์ตรงในการสอบ NCLEX และมี Licenseประกอบวิชาชีพในหลายรัฐ นอก จากนั้นยังปฎิบัติงานในโรงพยาบาลอยู่ทำให้มีความรู้ทันสมัย อยู่เสมอ

เจ้าหน้าที่ PRONURSE ที่สหรัฐอเมริกาเป็นพยาบาลไทยที่ทำ งานในโรงพยาบาลชั้นนำในสหรัฐอเมริกามาเป็นเวลา 30 ปีคอย ดูแลช่วยเหลือแนะนำเมื่อท่านเดินทางไปสอบ NCLEX และทำงาน

Healthcare Agencies ที่ Contract กับ Pronurse สามารถสปอนเซอร์กรีนคาร์ดให้ท่านได้เองและมีทีมทนาย Immigration ช่วยเหลือท่าน ดูแลจนกระทั่งท่านได้ทำงานเป็นพยาบาลวิชาชีพที่สหรัฐอเมริกา- สำหรับพยาบาลที่ต้องการสอบ NCLEX เลือกเรียนได้ตลอดปี
NCLEX-RN/CGFNS REVIEW และ NCLEX TRAINER COURSE
- ตัวอย่างพยาบาลที่สอบ NCLEX ได้ และได้ทำงานที่ USA คลิกที่นี่
- ต้องการสอบถาม พูดคุบเรื่องสอบ NCLEX คลิกที่นี่
มีคนออนไลน์อยู่